Tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenia prawnicze umów

tlumaczeniahiszpanski.pl

Tłumaczenia wszelkiego rodzaju umów zlecane są zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy czy też instytucje. Nie można się temu jednak dziwić, gdyż w przypadku tego typu dokumentów rzetelne tłumaczenie jest po prostu niezbędne.

Tłumaczenie umów

Do poprawnego wykonania przekładu umowy, należy posiadać odpowiednie doświadczenie w tłumaczeniach tekstów prawniczych. Można je nabyć w szkole dla tłumaczy albo podczas praktyk w biurze tłumaczeń. Jest to niezwykle ważne, gdyż zarówno terminologia stosowana w tego typu przekładach jak i styl takich dokumentów są na tyle charakterystyczne, iż do wykonania prawidłowego tłumaczenia, niezbędna jest specjalistyczna wiedza.

Choć tłumacz nie musi znać wszystkich zapisów kodeksów prawnych, osoba taka powinna być w stanie sprawnie korzystać z różnego typu źródeł wiedzy. Dzięki słownikom oraz tekstom paralelnym, można poradzić sobie z wszelkimi niejasnościami i tym samym upewnić się co do tego, że przekład jest poprawny.

Tłumaczenie umów – specyfika zleceń

Znajomość terminów związanych z prawem oraz stylów stosowanych w umowach w konkretnym kraju to jednak nie wszystko. Tłumacz tego rodzaju tekstów musi być także gotowy na współpracę z klientami, którzy mogą posiadać specjalne życzenia. Oczywiście pod warunkiem, iż znajdują się one w zakresie jego kompetencji.

tłumacz dokumentów

Tłumacz dokumentów - tłumaczenie

Trzeba też pamiętać, że czasem to tłumacz musi się zwrócić z jakimś zapytaniem do klienta. Chodzi tutaj chociażby o sytuację, gdy określenie użyte w umowie ma różne odpowiedniki w naszym rodzimym języku. Konieczne jest zatem doprecyzowanie o co dokładnie chodzi, aby przekład był rzetelny.

Warto też pamiętać, że tekst musi być spójny, a zatem konkretne zapisy powinny się odnosić do tych samych osób czy podmiotów co w oryginale. I choć teksty umów nie muszą mieć poświadczenia tłumacza przysięgłego, jeśli zależy nam na jakości takiego przekładu dobrze jest zdecydować się na jego usługi.

Pułapki – tłumaczenie umów

Niedostateczna wiedza to oczywiście najgorsza pułapka w przypadku tłumaczeń specjalistycznych, ale warto także zadbać o to by dokument był w pełni zrozumiały dla klienta, który nie jest ekspertem w danej dziedzinie. Oczywiście nie chodzi tutaj o tłumaczenie mu przepisów obowiązujących w danym kraju, ale skonstruowanie takiego przekładu, który pozwoli zrozumieć jego przekaz nawet laikowi.

Oprócz tego, tłumacz musi mieć świadomość tego, że wszelkiego typu kreatywność, gdy chodzi o stosowanie nazewnictwa w danym dokumencie nie jest mile widziana. Nawet gdy jeden termin powtarza się w tekście wiele razy, zamiast zastępować go innym, należy używać go konsekwentnie również w przekładzie.

Zobacz