Tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenia - prawnicze, czy prawne?

tlumaczeniahiszpanski.pl

Na współczesnym rynku pracy ceni się przede wszystkim ludzi, którzy są ekspertami w konkretnych dziedzinach, nawet gdy są one stosunkowo wąskie. Podobnie jest w przypadku tłumaczy, którzy powinni skupić się na wąskich specjalizacjach, takich jak prawo czy medycyna, aby profesjonalnie i rzetelnie poradzić sobie z tego typu zleceniami. I właśnie temat tłumaczeń związanych z prawem został poruszony w poniższym tekście.

Tłumaczenia prawne, czy prawnicze

Na wstępie warto zwrócić uwagę na kwestię nazewnictwa, gdyż wiele osób wymiennie stosuje pojęcia tłumaczeń prawnych oraz prawniczych. Okazuje się jednak, że nazwy te dotyczą różnych tekstów, o czym warto pamiętać. Tłumaczenia prawne odnoszą się do tekstów, które w jakiś sposób tworzą prawo. Chodzi zatem o wszelkiego rodzaju ustawy czy dyrektywy. Jeśli natomiast mówimy o tłumaczeniach prawniczych, nazwa ta dotyczy tekstów, które zostały napisane przy użyciu języka prawniczego, wykorzystywanego podczas tworzenia umów czy aktów notarialnych.

Tłumaczenia prawnicze i sądowe

Do wykonywania tłumaczeń prawnych lub prawniczych, konieczna jest znajomość szczegółowej terminologii. Bardzo często spotykane są też zlecenia, które łączą w sobie tematykę prawniczą oraz ekonomiczną. Doskonałym przykładem mogą być tutaj chociażby tłumaczenia dokumentów dla spółek.

Jeśli jednak tłumacz chce posługiwać się terminologią prawną oraz prawniczą poprawnie, musi on również doskonale orientować się w systemach prawnych konkretnych państw. Co prawda niektóre z nich są do siebie podobne, co czyni tłumaczenie nieco łatwiejszym. Trzeba być jednak niezwykle uważnym, gdyż dla przykładu w systemach prawnych USA oraz Wielkiej Brytanii występują znaczące różnice, dlatego nie może nas zwieść fakt, iż w teorii jest to przecież ten sam język.

tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze

W przypadku tekstów prawniczych, tłumaczenie musi być zwykle poświadczone, a zatem układ treści tłumaczenia będzie nieco inny, przez konieczność dodania formuły poświadczającej, podpisu oraz pieczęci tłumacza, jak również komentarzy przez niego dodanych. Również koszt tego typu tłumaczeń jest nieco wyższy, a rozliczane są one na podstawie ilości znaków ze spacjami na stronę.

Niektórzy mogą stwierdzić, że tłumaczenia tekstów związanych z prawem nie są tak problematyczne jak te dotyczące techniki czy medycyny. W prawie nie pojawia się bowiem zbyt wiele „unowocześnień”, których efektem jest powstawanie nowych terminów, sprawiających problemy podczas tłumaczenia. Ale ilość terminów oraz gałęzi prawa jest na tyle duża, że wymaga ogromnej wiedzy.

Tłumaczenia prawne

Przyswojenie sobie tak ogromnej ilości terminów jest bardzo trudne i wymaga czasu oraz nie lada wysiłku. Dlatego też, tłumacze specjalizujący się w tekstach prawniczych oraz prawnych, mimo dość wysokich stawek, mają naprawdę dużo pracy.

Zobacz