Biuro tłumaczeń

Podstawowe informacje, które powinien znać przyszły tłumacz przysięgły

tlumaczeniahiszpanski.pl

Każdy, kto chce zostać tłumaczem przysięgłym, powinien nie tylko dobrze rozumieć przepisy prawa regulujące ten zawód, ale także narzędzia i tematykę swojej przyszłej pracy. Dotyczy to nie tylko kwestii tego, kto jest odpowiedzialny za tłumaczenia przysięgłe, ale także charakterystyki dokumentów prawnych i sposobu ich obsługi. Oto kilka najczęstszych pytań, które zadają przyszli adepci tego zawodu.

Ukryj w skrócie

Co to jest kopia dokumentu?

Czy tłumacz musi archiwizować poświadczone dokumenty do tłumaczenia?

Jakie są obowiązki tłumacza przysięgłego?

Co należy do obowiązków dyscyplinarnych tłumacza?

5 Czy historia kryminalna jest wymagana, aby zostać tłumaczem?

Zawód tłumacza przysięgłego to zarówno przywilej, jak i odpowiedzialność

Co to jest fotokopia?

Jest to dokument o charakterze prawnym, ale w pewnym sensie "niesamodzielny". Zawiera informacje z innych rejestrów, takich jak księgi USC. Jeśli nie można uzyskać oryginalnego dokumentu, takiego jak akt urodzenia lub małżeństwa, zostanie wydana kopia.

Odpis może:

 • Skrócona - zawiera tylko kilka danych z oryginalnego dokumentu
 • Pełny - jest kopią wszystkich informacji zawartych w dokumentacji.

Najczęstszym sposobem uzyskania kopii dokumentu jest uzyskanie jego kserokopii, która została podstemplowana przez upoważniony urząd.

Przeczytaj:

 • Czy jest w Polsce biuro tłumaczeń, które potrafi przetłumaczyć z tadżyckiego na islandzki?
 • Ile zarabia tłumacz języka japońskiego?
 • Ile stron zawiera 1500 słów?
 • Czy biura tłumaczeń muszą prowadzić kasę fiskalną?
 • Praktyki w biurze tłumaczeń

Czy tłumacz musi archiwizować uwierzytelnione dokumenty do tłumaczenia?

Prawo wymaga, aby tłumaczenia przysięgłe były archiwizowane przez określony czas. Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, że dobrym pomysłem jest prewencyjne przechowywanie kopii we własnej dokumentacji. Jest to nie tylko dobra obrona przed nieuczciwym klientem, ale także bardzo przydatna w przypadku audytu.

Zachowaj je, abyś mógł znaleźć odpowiedni dokument na podstawie różnych czynników: danych kontaktowych klienta, daty przygotowania tłumaczenia lub kategorii.

Jakie są obowiązki tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły jest urzędnikiem państwowym i pełni funkcje quasi notariusza. Jako urzędnik państwowy jest on automatycznie odpowiedzialny za wykonywane przez siebie zadania.

  • karną;
  • cywilne;
  • karne;
  • dyscyplinarny

Istnieją również sankcje dyscyplinarne za naruszenie zasad rzetelnego wykonywania zawodu tłumacza.

Jaka jest odpowiedzialność zawodowa tłumacza w zakresie dyscypliny?

To pytanie nawiązuje do poprzedniego, w którym wspomniano już o tego rodzaju odpowiedzialności. Na czym ona w swej istocie polega?

Tłumacz ustny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli nie wywiązał się ze swoich obowiązków lub działał nieuczciwie. Dzieje się tak również wtedy, gdy tłumacz wykonuje swoje zadanie bez należytej staranności, nie jest bezstronny lub nie zachowuje poufności. Odpowiedzialność ta dotyczy również tłumacza, który nie dostarczy wzoru podpisu i odcisku pieczęci.

Szczególną sytuacją jest odmowa wykonania tłumaczenia przysięgłego na żądanie sądu, prokuratury, policji lub organów administracji publicznej. Jest to niedopuszczalne.

Czy aby zostać tłumaczem należy uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Większość ludzi powiedziałaby, że oczywiście tak. Nie jest to do końca prawdą. W rzeczywistości "Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego" stanowi, że osoba skazana za:

 • przestępstwo umyślne
 • Przestępstwo skarbowe
 • Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu lub integralności transakcji biznesowych.

Ponieważ "co nie jest zabronione, jest dozwolone", tłumaczem przysięgłym może zostać każda osoba z przeszłością kryminalną inną niż wymienione powyżej.

Zawód tłumacza przysięgłego to zarówno przywilej, jak i odpowiedzialność

Wiele osób spoza branży patrzy na tłumaczenia przysięgłe jedynie przez pryzmat stawek, jakie otrzymają za swoje usługi. Ważne jest, aby pamiętać, że jest to elitarny zawód, który wymaga dużej wiedzy i wiąże się z dużą odpowiedzialnością.

Zobacz