Tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenia ściśle tajnych dokumentów

tlumaczeniahiszpanski.pl

Dokumenty ściśle tajne? Kojarzą się z dokumentami państwowymi. Ukryte są w zakładowych archiwach, a dostęp do nich jest ograniczony, aby nie wpadł niepowołane ręce. Co zrobić, gdy potrzebujesz tłumaczenia takich materiałów?


Tłumaczenia dokumentów tajnych
 

Załóżmy, że Twoja firma połączy z inną. Do fuzji niezbędne będą „ściśle tajne” dokumenty. Stosowanie takich umówi (czyli deklaracja o zakazie ujawniana poufnych informacji) może stanowić podstawę udanej, długofalowej współpracy. Dobrze to będzie świadczyć także o Twojej formie. Współpracownikom wysyłasz sygnał, że firma działa profesjonalnie. W ten sposób budujesz zaufanie i współpracowników i klientów. Znaczenie takich dokumentów jest nieocenione. Zawierają bardzo ważne informacji, których ujawnienie może poważnie zaszkodzić firmie.


Tłumaczenie dokumentów
 

Co zrobić, by zlecając tłumaczenie, poufność dokumentów została zachowana? Powierz to zadanie specjalistom! Tylko wtedy masz pewność, że dokumenty są bezpieczne, a wszelkie normy zachowane. Przed zleceniem zadania sprawdź, jakie są schematy postępowania. Kto czuwa nad tłumaczeniem? To ważny, by kierownik wyznaczył odpowiednich pracowników. W dobrym biurze klienci mogą podpisać umowę o poufności nawet przed przesłaniem tekstu. To daje klientom poczucie bezpieczeństwa. Nad dokumentami czuwa ograniczona liczba osób – ci, którzy są niezbędni dla procesu tłumaczenia. To standardy, które wpływają na zachowanie tajemnicy firmowej.
 

tłumacz dokumentów tajnych


Dlaczego należy podpisać umowę o poufności?
 

Podpisanie umowy o poufności, zagwarantuje Ci pewność, że zawartość tłumaczonych dokumentów będzie chroniona. Umowa ta chroni własność intelektualną – ważne informacje techniczne czy handlowe.

Ujawnienie poufnych informacji może skończyć się np. utrata prawa patentowego do własnego wynalazku.
 

Tłumaczenie dokumentów urzędowych 


Organizacja wymagają umowy o poufności, aby chronić prawa do prywatności aktorów, polityków czy artystów. Zdarza się, że takiego rodzaju dokumenty zawierają zeznania sądowe lub zapis postepowania prokuratorskiego. Pomyśl, jaką tragedią byłoby, gdyby światło dzienne ujrzały firmowe akta sądowe z danymi osobowymi pracowników itp. Dlatego tak ważne jest, by dostawca tłumaczeń przestrzegał polityki prywatności. Podpisując umowę o ochronie poufności danych zawartych w dokumentach, zaczynać współpracę oparta o zaufanie. To istotne, jeśli ma to być długofalowa współpraca. Nasi tłumacze, związani umową poufności tajemnicy handlowej, zapewnią nie tylko doskonałą jakość przekładu, ale też dyskrecję w kwestii wszelkich firmowych tajemnic. Wybierając swojego dostawcę tłumaczeń upewnij się, że firma, z której usług chcesz skorzystać, przestrzega zasad poufności i podpisze z Toba umowę o ochronie tajemnic handlowych. Cena tłumaczenia nie powinna być kluczowym kryterium.

Zobacz