Biuro tłumaczeń

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

tlumaczeniahiszpanski.pl

Na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Dlaczego? Kim jest osoba posiadająca status zaufania publicznego w tym zawodzie? Czym właściwie jest tłumaczenie przysięgłe? W dzisiejszym artykule znajdziesz odpowiedzi na wszystkie te pytania oraz wiele innych związanych z tym tematem.

Skróty są ukryte

1 Co to jest tłumaczenie przysięgłe?

Czym jest poświadczenie tłumaczenia?

Jaka jest rola tłumacza przysięgłego?

4 Obowiązki zawodowe tłumacza przysięgłego

5 Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych

Sześciu tłumaczy przysięgłych w Polsce

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Kim jest tłumacz przysięgły? Czy każdy może wykonywać ten zawód? Co odróżnia jego pracę od pracy zwykłego tłumacza? Zacznijmy od tego, że tłumaczenie przysięgłe to zawód zaufania publicznego. Jest to zawód bardzo ceniony i szanowany. Nie ma w tym nic dziwnego. Nikt nie może "wejść" do tej branży, otworzyć drzwi do tego świata i zacząć tłumaczyć. Tłumaczenia uwierzytelnione są bardzo szczególnym rodzajem tłumaczeń i mogą być wykonywane tylko przez tłumacza przysięgłego. "Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego" z 25 listopada 2004 r. reguluje wszystkie wymagania. Aby "wejść" do zawodu, należy przejść długą i wymagającą ścieżkę. Niestety, ta kariera nie jest drogą na skróty. Uprawnienia można uzyskać zdając egzamin organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ale to dopiero początek! Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy zdać zarówno pisemną, jak i ustną część egzaminu. Tylko dobry wynik egzaminu i złożenie oficjalnej przysięgi uprawniają do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Odpowiedzialność zawodowa nie jest częstym zjawiskiem w przypadku tłumaczy przysięgłych.

Przeczytaj:

 • Problemy z tłumaczeniem nazw własnych
 • Czy przyjmują Państwo zlecenia na tłumaczenia prawnicze?
 • Jak mogę korzystnie wycenić tłumaczenie?
 • Kariera freelancera
 • Komunikacja z klientem: Kilka wskazówek

Czym jest certyfikacja tłumaczeń?

Co oznacza uwierzytelnienie tłumaczenia? Wiemy już, czym jest tłumaczenie uwierzytelnione. Poznajmy więcej stron. Wiele osób spoza społeczności tłumaczy może być zaskoczonych, gdy dowiedzą się, że tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego nie jest "tłumaczeniem uwierzytelnionym". Jest to określenie potoczne, ale niepoprawne. Prawidłowy termin to tłumaczenie uwierzytelnione. Za chwilę wszystko wyjaśnimy!

Pieczęcie służą do poświadczania tłumaczeń i odpisów pism - zawierają imię i nazwisko tłumacza. Pieczęć zawiera również język, w którym tłumacz jest uwierzytelniony oraz pozycję na liście. Tłumacz może używać podpisu elektronicznego do poświadczania tłumaczeń i odpisów elektronicznych. Tłumacz może sporządzić tłumaczenie wyłącznie z oryginału, tekstu tłumaczonego lub kopii.

Ważne jest, aby pamiętać, że poświadczone tłumaczenia i poświadczone odpisy dokumentów pisemnych zawierają pozycję, w której tłumaczenie lub odpis jest zarejestrowany w ramach czynności repertorium tłumaczenia przysięgłego. Na kopiach i tłumaczeniach pism należy wskazać, czy kopia lub tłumaczenie zostało wykonane z oryginału czy tłumaczenia, a także czy kopia lub tłumaczenie zostało poświadczone.

Na czym polega praca tłumacza przysięgłego?

Jaki jest dokładny zakres tłumaczenia przysięgłego? Jak tłumacz powinien wykonywać swoją pracę? Uwierzytelniane są nie tylko dokumenty dla instytucji publicznych, ale również dla osób prywatnych. Nie ma znaczenia, czy tłumaczymy dla sądu, czy dla pana Kowalskiego. Odpowiedzialność zawodowa jest głównym czynnikiem wszystkich tłumaczeń. Inaczej jest w przypadku praktycznie wszystkich innych tłumaczeń. Nie jest wymagana specjalna licencja do tłumaczenia tomiku poezji Wisławy, najnowszej reklamy Coca Coli, czy jakiegokolwiek materiału dotyczącego opisu i cech produktu. Tłumacz może nocować w biurze tłumaczeń, ale przysięgły nie może niczego poświadczyć, jeśli nie ma uprawnień. W tym kontekście tłumaczenie przysięgłe wymaga przejścia całej ścieżki formalnej, aby móc wykonywać ten zawód.

Jaka jest rola tłumacza przysięgłego? Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. określa zakres uprawnień i obowiązków. Omówiliśmy już ten akt prawny. Zakres uprawnień można znaleźć w rozdziale trzecim, zatytułowanym "Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego", a konkretnie w artykule 13. Są to:

 • Tłumaczenia na język polski z języka obcego lub z języka polskiego na język inny niż polski mogą być uwierzytelnione.
 • Tłumaczenia wykonane przez inne osoby na język polski lub z języka polskiego na języki obce podlegają weryfikacji i poświadczeniu.
 • Sporządzanie poświadczonych odpisów pism obcojęzycznych
 • Sprawdzanie i poświadczanie kopii pism w języku obcym sporządzonych przez inne osoby.
 • Tłumaczenie ustne jest usługą.

Ten zawód to nie tylko uprawnienia. Jako tłumacz przysięgły jesteś odpowiedzialny za czynności, które wykonujesz w ramach swoich uprawnień i obowiązków. W powyższym rozdziale 3 "Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego", rozdział 14 poświęcony jest obowiązkom. Obejmują one: wykonywanie powierzonych zadań z należytą starannością i bezstronnością oraz zgodnie z prawem. Ponadto tłumacz musi zachować tajemnicę dotyczącą faktów i okoliczności istotnych dla tłumaczenia. Tłumacz przysięgły jest również zobowiązany do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

Tłumacz przysięgły prowadzi również repertorium. Zawiera ono wszystkie czynności wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości, a także zgodnie z art. 17 rozdziału 3 "Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego", repertorium zawiera m.in. datę przyjęcia zlecenia i odesłania dokumentu wraz z tłumaczeniem, oznaczenie zleceniodawcy oraz opis tłumaczonego dokumentu prawnego lub wysokość naliczonego wynagrodzenia.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Jaka jest odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego? Tłumacz przysięgły podlega wysokim standardom odpowiedzialności za tłumaczenie, ponieważ jest to zawód zaufania publicznego. W przypadku nierzetelności, tłumacz przysięgły może podlegać naganom i upomnieniom, a nawet utracić prawo do wykonywania zawodu. Zostało to omówione w rozdziale 4 "Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego".

Z kolei art. 24 rozdziału 4 tej ustawy stanowi, że "postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego wszczyna i prowadzi Komisja Odpowiedzialności Zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości albo wojewody". Komisja Odpowiedzialności Zawodowej po przeprowadzeniu postępowania może podjąć kilka działań: uniewinnić tłumacza przysięgłego od stawianego mu zarzutu, nałożyć karę lub umorzyć postępowanie. Tłumacz przysięgły oraz podmiot, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, mogą odwołać się od orzeczenia Komisji Odpowiedzialności Zawodowej do sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych

Czym jest Komisja KOZ? KOZ to Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych. Jest to organ, który zapewnia, że tłumacze przysięgli przestrzegają wszystkich aspektów swojej pracy. Kto nie spełnia wymogów KOZ?

 • Komisję powołuje Minister Sprawiedliwości.
 • Składa się ona z dziewięciu członków. Czterech z nich jest wybieranych przez Ministra Pracy. Czterech jest wybieranych przez organizacje tłumaczy.
 • Jest to organ, który inicjuje i prowadzi postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych.
 • Tak, jak pisaliśmy wcześniej, sąd może uniewinnić, orzec o karze lub umorzyć postępowanie.

Tłumacze przysięgli są dostępni w Polsce

Chcecie zweryfikować czy dana osoba jest na przykład tłumaczem przysięgłym języka włoskiego? W jaki sposób można to zweryfikować? Zacznijmy od tego, że weryfikacja tłumaczenia przysięgłego jest prosta. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć pełną listę osób, które są tłumaczami przysięgłymi. Nie znajdziemy tam osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego, ani nikogo, kto nie posiada prawa do wykonywania zawodu.

Dla zainteresowanych:

 • Jakość w tłumaczeniu Co to znaczy?
 • Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Zobacz