Tłumaczenia naukowe

PRZYGOTOWANIE PRACY NAUKOWEJ DO PROFESJONALNEGO TŁUMACZENIA

tlumaczeniahiszpanski.pl

Czy planujesz przetłumaczyć swoje badania na język obcy? Głównym wyzwaniem przy wykonywaniu tłumaczenia naukowego jest precyzyjne przekazanie wyników badań, przy jednoczesnym dostosowaniu języka do niuansów i terminologii danej dziedziny. Organizując i planując z wyprzedzeniem, możesz opublikować swoje badania w wybranym czasopiśmie, nie tracąc cennego czasu i zasobów. Jeśli zrozumieją Państwo własne intencje i priorytety, treść artykułu w czasopiśmie naukowym będzie bardziej zwarta, a tłumaczenie dokładniejsze. Ważne jest również, aby podczas pisania oryginalnego tekstu pamiętać o czasopiśmie naukowym lub wydawcy.

Jasność jest kluczem

Kluczem do atrakcyjnej pracy naukowej jest przekazanie jasnego komunikatu już na samym początku. Zazwyczaj, wiadomość będzie twój argument lub hipoteza. Przekazywanie wiadomości poprzez proste i bezpośrednie pisanie od samego początku będzie ustawić strukturę i ton dla całego utworu. Jasny zapis tekstu oryginalnego pomoże tłumaczowi akademickiemu w późniejszym tworzeniu jasnego i dokładnego tłumaczenia.

Jasny i bezpośredni zapis eliminuje nieostre myślenie, zapobiega negatywnej konstrukcji zdań i eliminuje większość warunkowych modyfikatorów, takich jak "być może" lub "mógłby". Mając solidny plan pisania, będziesz naturalnie budować zaufanie do swojego przekazu i zdecydujesz, które informacje są zbędne dla Twojego celu.

Aktywny głos to czysty głos

Innym sposobem na upewnienie się, że Twoje pismo jest jasne i bezpośrednie, jest pisanie głosem czynnym. Pisanie pasywne prowadzi do niejasności co do tego, kto wykonuje daną czynność, co może być szczególnie problematyczne w przypadku tekstów akademickich. Pisanie bierne może nawet prowadzić do zamieszania przy powoływaniu się na źródła, co jest równoznaczne z akademicką katastrofą. Jest to szczególnie ważne przy tłumaczeniu pracy magisterskiej lub doktorskiej na język angielski.

Sprawdź również: Jakie narzędzie pisarskie wybrać?

czytanie

Zachowaj prostotę

Gdzieś po drodze pisanie akademickie stało się synonimem długich i skomplikowanych zdań. Z wielu powodów, z których nie najmniejszym jest zapewnienie bardziej prostego tłumaczenia dla czasopisma naukowego, musisz zachować prostotę. Twoi czytelnicy docenią bezpośrednie podejście z krótkimi, łatwymi do zrozumienia zdaniami.

Użyj jak najmniejszej ilości słów, aby wyjaśnić swoją koncepcję lub przedstawić argument. W większości przypadków słowa takie jak "bardzo", "właściwie" czy "niezwykle" nie wzbogacają Twoich pomysłów. Wręcz przeciwnie, te modyfikatory mogą zepsuć profesjonalny ton i zakłócić płynność pisania.

Plan pisania, który zawiera wszystkie wyżej wymienione elementy, sprawi, że proces tłumaczenia akademickiego będzie prostszy. Wszystko sprowadza się do prostej koncepcji: dobre pisanie to przejrzyste pisanie, a przejrzyste pisanie jest doskonałą podstawą udanego tłumaczenia.

Zobacz