Tłumacz hiszpańskiego

Jak promować sprawiedliwość i włączenie społeczne w szkołach podczas COVID-19?

tlumaczeniahiszpanski.pl

W większości przypadków języki są zazwyczaj nazywane na podstawie nazwy kraju pochodzenia. Jednak w wielu przypadkach prowadzi to do uogólnienia, które wyklucza inne języki ojczyste z tego samego kraju; języki, którymi posługuje się być może mniej osób, ale które są nie mniej ważne.

Hiszpański jest tego doskonałym przykładem. Kiedy odnosimy się do hiszpańskiego jako języka, w rzeczywistości odnosimy się bardziej konkretnie do kastylijskiego, który jest językiem urzędowym Hiszpanii. Pomimo przewagi języka kastylijskiego, w Hiszpanii mówi się innymi językami, które mają swoją własną historię i atrakcyjność, takimi jak galicyjski, kataloński (lub walencki), arański i Euskara (lub baskijski), co prowadzi do zadawania sobie między innymi następujących pytań: Co myślą Hiszpanie, którzy nie mówią po kastylijsku, gdy nazywa się ich "Hiszpanami"? Czy stracili prawo do bycia Hiszpanami, ponieważ nie znają języka urzędowego? Dodatkowo, po stuleciach okupacji mauretańskiej w tym regionie, Kastylia znajduje się pod wpływem innych języków, takich jak na przykład arabski.

Podobna sytuacja ma miejsce, gdy wiele osób określa Stany Zjednoczone mianem "Ameryki". Sytuacja ta jest nieco skomplikowana, ponieważ "Stany Zjednoczone Ameryki" mogą być uważane za opis, a nie nazwę, i tak jak "nie-kastylijscy" Hiszpanie, Amerykanie z krajów innych niż Stany Zjednoczone mogą, w jakiś sposób, czuć się wykluczeni, ponieważ tylko jeden kraj skończył z nazwą całego kontynentu!

Być może nie powinniśmy być jednak tak "wrażliwi" na uogólniony sposób, w jaki języki lub miejsca otrzymują swoje nazwy, ponieważ w końcu rezultat jest ten sam: globalizacja jest szybkim procesem i nie zawsze jest miejsce na specyfikę. Jednak oczywiście zawsze miło jest poznać całą historię i okoliczności tych sytuacji, kiedy mamy czas.

Zobacz