Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenie dokumentacji medycznej

tlumaczeniahiszpanski.pl

Powszechnie przyjmuje się, że do profesjonalnego tłumaczenia tekstów medycznych wymagane jest ukończenie studiów na kierunku związanym z medycyną. W praktyce jednak wystarczy odpowiednia wiedza językowa oraz znajomość tematu i charakteru branży medycznej.
 

Tłumaczenia medyczne
 

Istotą tłumaczeń medycznych jest umiejętne odwzorowanie sensu danej wypowiedzi, rozpoznanie skrótów i stwierdzeń używanych w języku medycznym, a następnie prawidłowe przeniesienie całości na dany język, z zachowaniem zasad w nim panujących. Tłumacz musi w tym zakresie posiadać wiedzę, szczególnie dotyczącą tego, jakimi wyrazami zastępować słowa, które określają poszczególne nazwy niezapożyczone z innych języków. Tłumaczenia medyczne są stosunkowo skomplikowane i odznaczają się wysokim stopniem odpowiedzialności.
 

„Mam anginę, czy to poważne?” – tłumaczenie dokumentów medycznych
 

Przy tłumaczeniu dokumentów medycznych tłumacz ma świadomość, iż język, jakim posługujemy się przy określaniu dolegliwości czy aktualnego stanu zdrowotnego naszego ciała, jest najczęściej językiem potocznym, mało profesjonalnym, pozbawionym wyspecjalizowanych terminów i stwierdzeń. Stąd też wynika potrzeba umiejętności poruszania się w terminologii medycznej oraz dostosowywania jej do poszczególnych powszechnie występujących określeń. Wbrew pozorom to właśnie tłumaczenia medycznych dokumentów z języka polskiego na inny odznaczają się stosunkowo wysokim stopniem skomplikowania.
 

tłumaczenia medyczne z hiszpańskiego

Tłumaczenie z hiszpańskiego na polski medyczny
 

Od tłumacza dokumentacji technicznej nie trzeba wymagać znajomości całej terminologii medycznej. Istotne jednak jest to, by wiedział, jak dotrzeć do źródeł poszczególnych określeń oraz jak je wykorzystać podczas tłumaczenia. Szczególnie jest to istotne w zakresie tłumaczenia dokumentacji z języka hiszpańskiego. Pomocne w tym zakresie staje się korzystanie z internetowych słowników, jednakże w tym zakresie profesjonalny tłumacz będzie zawsze charakteryzował się czujnością, by przypadkiem w swojej pracy nie zostały przez niego wykorzystane źródła błędnych tłumaczeń poszczególnych zwrotów medycznych.
 

Tłumaczenia dokumentacji medycznej to nie zabawa
 

Od jakości i rzetelności dokonanego tłumaczenia dokumentacji medycznej może zależeć przyszłe zdrowie, a nawet życie danego pacjenta. Nie można w tym zakresie pozwolić sobie na żadne niedopatrzenia czy pominięcia chociażby jednego stwierdzenia. Tłumacze z naszego biura posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności gwarantujące wysoką jakość wykonywanych zleceń. Tłumaczeniami objęte są wszelkiego rodzaju dokumenty: od wypisów ze szpitali po opisy leków i historii choroby.
 

 Tłumaczenia medyczne nie dla każdego tłumacza?
 

Mimo powszechnej opinii wskazującej na to, iż treści specjalistyczne są stosunkowo proste w tłumaczeniu, nie każdy tłumacz powinien sięgać po dokumenty medyczne. Są one wymagające, nierzadko skomplikowane i przede wszystkim obarczone odpowiedzialnością za ich odpowiednie zrozumienie i przetłumaczenie.

Zobacz