Tłumaczenia medyczne

Poznaj dokumenty jakie może tłumaczyć tłumacz medyczny

tlumaczeniahiszpanski.pl

 

Tłumacz z zakresu wiedzy medycznej, a więc specjalista, którego wykształcenie pozwala na tłumaczenie skomplikowanych dokumentów medycznych, gdzie bardzo ważna jest wiedza specjalistyczna z tejże dziedziny. Osoba zajmująca się tłumaczeniami medycznymi na ogół dokonuje wyboru co do zakresu wiedzy medycznej, którą zamierza tłumaczyć. Dzieje się tak ze względu na konieczność przyswojenia sobie bardzo dużej ilości materiału w każdej dziedzinie, co byłoby trudne do osiągnięcia dla jednej osoby.


Tłumacz medyczny


Dlatego więc są to tylko i wyłącznie teksty, obejmujące dziedziny takie jak pediatria, chirurgia, onkologia, kardiologia, psychiatria, albo tłumaczenia z zakresu wiedzy stomatologicznej. Jednym z częstszych przypadków w tłumaczeniach medycznych są niewątpliwie takie, które obejmują translację całości historii choroby pacjenta, którego leczenie przebiegało dotychczas za granicą. Taka dokumentacja obejmuje zwykle wyniki badań, które zostały przeprowadzone w laboratorium na zlecenie lekarza. Mogą tam być również zawarte wyniki z innych badań specjalistycznych, do których należy na przykład tomografia komputerowa, EKG, czy USG. Mogą zostać tam także dodane różnego rodzaju skierowania od lekarza prowadzącego, czy orzeczenie o niepełnosprawności pacjenta.


 Tłumacz medyczny- wykształcenie


W tłumaczeniach medycznych zdarzają się przypadki, kiedy osoba zajmująca się tym musi poddać translacji takie rzeczy jak dokumenty z rejestracji odnośnie wyrobów farmaceutycznych, lub ulotki i opisy leków. W takich przypadkach tłumacz musi posiadać odpowiednie szkolenia w powyższych zakresach.

medyczny tłumacz hiszpańskiego

Tłumacz z hiszpańskiego na polski medyczny


Tłumacze z zakresu medycyny, którzy specjalizują się w języku hiszpańskim czasami muszą także poddać translacji opisy naukowe, a także abstrakty dziedzin medycznych, które są im najbliższe. Nierzadko zdarzają się także tłumaczenia opisu przyznanego dofinansowania, patentów dotyczących wynalazków medycznych, a także pism z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dlatego więc należy brać pod uwagę, że istnieje bardzo dużo rodzajów dokumentacji medycznych, które mogą być poddawane translacji przez tłumaczy medycznych, posługujących się biegle językiem hiszpańskim. Tak jak napisano w powyższym artykule jedna osoba, zajmująca się tłumaczeniami medycznymi nigdy nie będzie w stanie przetłumaczyć wszystkich rodzajów dokumentów medycznych. Nie byłoby to możliwe, ze względu na zbyt dużą ich różnorodność i stopień ich złożoności. Dlatego pojedynczy tłumacz medyczny, który biegle posługuje się językiem hiszpańskim, zwykle specjalizuje się tylko w jednej dziedzinie medycznej, bądź w takich, które są do niej w jakiś sposób podobne.

Zobacz