Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia dokumentów technicznych z hiszpańskiego

tlumaczeniahiszpanski.pl

Techniczne tłumaczenia dokumentów pisanych w języku hiszpańskim obejmują swoim zakresem zarówno zwykłe, jak i przysięgłe tłumaczenia dokonywane w sposób szybki i profesjonalny. Jest to proces stosunkowo skomplikowany. Niejeden doświadczony lingwista może potwierdzić, iż specyfika tłumaczeń technicznych stanowi dla nich nie lada wyzwanie, albowiem wymusza posiadanie wiedzy z konkretnej dziedziny, której dotyczy określony dokument przeznaczony do tłumaczenia.

 

Tłumaczenie techniczne - hiszpański

 

W ostatnich latach uwidocznił się wzrost znaczenia języka hiszpańskiego w przemyśle. Między Polską a Hiszpanią wykreowała się bardzo pozytywna wymiana handlowa, która już w 2015 r. osiągnęła swój rekordowy poziom. Wpływ na to ma przede wszystkim podobna mentalność biznesowa oraz odpowiedni system zarządzania. W kręgach zainteresowania polskich firm znajduje się przede wszystkim import wyrobów przemysłowych, chemicznych, elektrycznych, samochodów oraz jednostek pływających. Generuje to wzrost zapotrzebowania na tłumaczenia dokumentacji technicznej, co nie może odbyć się bez posiadania odpowiedniej wiedzy na dany temat. Profesjonalne przetłumaczenie dokumentu technicznego zagwarantuje bezpieczeństwo użytkowania danego przedmiotu czy narzędzia.
tłumacz techniczny języka hiszpańskiego

Tłumaczenia techniczne - tłumacz techniczny

 

Pracownicy naszego biura tłumaczeń posiadają szeroką wiedzę z różnorodnych obszarów technicznych: od motoryzacji poprzez budownictwo, lotnictwo, rolnictwo, aż po inżynierię wodną, a nawet mechatronikę. To pozwala im solidnie i fachowo dokonywać tłumaczeń. Jedynie w nielicznych przypadkach, gdy dany dokument jest niezwykle złożony, następuje konsultacja z fachowcem z danej dziedziny bądź z osobami władającymi na co dzień językiem hiszpańskim. W ramach wykonywanych przez nasze biuro usług dokonujemy tłumaczeń m.in. instrukcji obsługi, dokumentów technicznych, specyfikacji i opisów maszyn przemysłowych.

 

Nasi tłumacze cechują się niezwykłą elastycznością i są otwarci na sugestie zleceniodawcy, niezależnie od aktualnego etapu realizacji tłumaczenia. W swojej pracy wykorzystują zaawansowane narzędzia CATI oraz wyspecjalizowane glosariusze.

 

Tłumaczenia dokumentacji technicznej - cena

 

Profesjonalnie przetłumaczony dokument techniczny z języka hiszpańskiego będzie zawsze cechował się spójnością, czytelnością, zrozumiałością i dbałością o odzwierciedlenie treści danego instruktażu. Wraz z rosnącym znaczeniem języka hiszpańskiego w przemyśle i gospodarce, polskie podmioty zaczęły coraz bardziej cenić sobie staranne przygotowane tłumaczenia dokumentacji technicznej. Stąd też ceny poszczególnych tłumaczeń ustalane są indywidualnie, w zależności od charakteru danego zlecenia. Dzięki tłumaczeniom wykonywanym przez biuro, hiszpański rynek staje się coraz bardziej atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców.

Zobacz