Tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenie przysięgłe, a tłumaczenie zywkłe. Podobieństwa i różnice.

tlumaczeniahiszpanski.pl

W przypadku tłumaczenia istotnych dokumentów konieczna bywa pomoc tłumacza przysięgłego. Jednak wciąż wiele osób nie wie czym taki tłumacz konkretnie się zajmuje. Niektórzy myślą, że tłumacz taki dokonuje tłumaczeń pod przysięgą ważności i bierze za nie odpowiedzialność karną. Czy tak jest w rzeczywistości?

Tłumaczenia przysięgłe - co to jest?

Czym zatem różni się zwykłe tłumaczenie od tłumaczenia przysięgłego?

Po tłumaczenia przysięgłe tylko do profesjonalisty?

Przede wszystkim tłumaczenie zwykłe od przysięgłego merytoryczne nie różni się w zasadzie niczym. W obu przypadkach chodzi bowiem o jak najdokładniejsze przetłumaczenie dokumentów z jednego języka na drugi. Różnice są widoczne dopiero w kwestii odpowiedzialności a wykonaną pracę.

Tłumaczenie przysięgłe, a zwykłe

Tłumaczenie  zwykłe może wykonać każdy, kto zna dany język obcy. Nie musi więc to być nawet absolwent filologii. Taka osoba może bez obaw tłumaczyć na język obcy książki, katalogi i wiele innych dokumentów. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku tekstów, które na przykład docelowo trafić mają do urzędu. Są to różnego rodzaju akty małżeństwa, urodzenia, zgonu, świadectwa pracy itd. Te wymagają tłumaczenia poświadczonego pieczęcią, którą daje jedynie tłumacz przysięgły.

tłumaczenie przysięgłe

Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły to osoba, która jest gotowa przyjąć na sienie zobowiązanie do poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za błędy, jakie pojawić się mogą w tłumaczeniu. Kiedy klient poniesie straty w związku niepoprawnie wykonanym tłumaczeniem może domagać się od tłumacza odszkodowania. 

Poza tym tłumaczenie przysięgłe zawsze ma formę pisemną, papierową. Na pieczęci oprócz imienia i nazwiska tłumacza przysięgłego musi znaleźć się wskazanie języka w zakresie którego posiada on uprawnienie oraz jego pozycja na liście tłumaczy przysięgłych. 

Tłumaczenia przysięgłe - ceny

Ostatnia różnica to oczywiście cena. W związku z dużą odpowiedzialnością jaką ponoszą tłumacze przysięgli, należy im się wyższa stawka niż tłumaczom zwykłym.

Tłumacz przysięgły to w zasadzie osoba zaufania publicznego, która używa specjalnej pieczęci i poświadcza o poprawności danego przekładu. Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

  • należy posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z krajów UE cy EFTA,
  • trzeba znać język polski i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie można być karanym za przestępstwa celowe,
  • należy ukończyć studia wyższe i posiadać dyplom magistra,
  • trzeba złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na tłumacza przysięgłego.
Zobacz